HNŽ: Upravi policije nedostaje 151 policijski službenik

19 Velj 2016
1488 puta
Piše:Bljesak.info Piše:Bljesak.info

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na danas održanoj 15. sjednici, utvrdila je Program rada za 2016. godinu, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru, priopćeno je.

Također, Vlada je usvojila Informaciju o stanju sigurnosti na području HNŽ u 2015. godini i Analizu stanja ostvarivanja prava braniteljske populacije za 2014. i 2015. godinu, kao temelj za održavanje tematskih sjednica Skupštine.

U Informaciji, koju je priredilo Ministarstvo unutarnjih poslova, istaknuto je kako je stanje sigurnosti na zadovoljavajućoj razini, uzimajući u obzir poteškoće s kojima je MUP suočen, između ostalog, s obzirom na činjenicu kako Upravi policije nedostaje 151 policijski službenik.

Uz Analizu koju je priredilo Ministarstvo za pitanja branitelja, usvojene su i mjere usmjerene na poboljšanje položaja branitelja i članova njihovih obitelji, koje se, uz ostalo, odnose na donošenje novog Zakona o dopunskim pravima branitelja, te ostvarivanje bolje suradnje s Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u smislu veće zaštite braniteljskih prava kroz promjenu politike rada Instituta i postupanje sukladno međusobno preuzetim ugovornim obvezama.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o radu, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru. Također, prihvaćena je Odluka o izradi Strateškog plana za provedbu reforme iz oblasti zdravstva za HNŽ za razdoblje 2016.-2020. godina.

Strateškim planom bit će definiran način provedbe reformi iz oblasti zdravstva, koje su utvrđene Akcijskim planom Vlade HNŽ za realiziranje Reformske agende, između ostalog, kroz jačanje i razvitak primarne zdravstvene zaštite i definiranje novih modela plaćanja usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene skrbi.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2016. godinu, koja - kao i ranijih godina - iznosi 400 KM.

Iz resora Ministarstva financija, Vlada je usvojila više redovitih odluka i zaključaka, uz ostalo, odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i visine naknade za topli obrok za mjesec veljaču korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna.

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax