Još tri dana distribucije markica

24 Velj 2016
1760 puta
vecernji.ba vecernji.ba

Dana 29.02.2016. godine (ponedjeljak) Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije završava s redovitom distribucijom premije (markice) za 2016. godinu i produženja planiranog roka distribucije neće biti.

U odnosu na prošle godine cijena premije osiguranja (markice), po osiguraniku, nije se mijenjala i iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu. 

Osobe za koje poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja također mogu kupiti premiju osiguranja (markice) s tim da ista postaje pravovaljana kada poslodavci uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje. 

Nakon 29.02.2016. godine premiju osiguranja (markicu), za tekuću godinu, moći će kupiti samo prvoprijavljeni (novorođeni i osobe koje nisu registrirane u sustavu zdravstvenog osiguranja) na zdravstveno osiguranje i to najkasnije 30 dana od dana prijave na Poreznu upravu. 

Kupovinom godišnje premije osiguranja (markice) osiguranici su oslobođeni plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge, a utvrđena participacija, po pruženoj usluzi u zdravstvenoj ustanovi, iznosi od 2 KM do 150 KM zavisno o kojoj usluzi je riječ (lista usluga dostupna na web stranici Zavoda www.zzo.ba u rubrici „Prava osiguranika").

Uplata premije osiguranja za 2016.godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na važeći broj transakcijskog računa Zavoda otvorenog kod Nove banke a.d. Banja Luka: 5550000004857875.

Osiguranici koje premiju osiguranja uplaćuju  jednim nalogom za više osoba prilikom preuzimanja premije osiguranja (markice), pored naloga za plaćanje, Zavodu trebaju dostaviti i popis osoba za koje su uplatili premiju osiguranja. Popis treba sadržati sljedeće informacije:

-Ime i prezime osobe za koju je uplaćena premija osiguranja,

-Matični broj (JMBG) osobe za koju je uplaćena premija osiguranja. 

ZZO HNŽ poziva sve osiguranike koji nisu kupili premiju osiguranja (markicu) da iskoriste preostalo vrijeme jer od 01.ožujka osiguranici koji ne budu imali premiju osiguranja (markicu) plaćati će participaciju za pružene im usluge u zdravstvenim ustanovama.

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax