Besplatna pravna pomoć dostupna i u Čapljini

07 Ožu 2016
2333 puta
Piše: ČA::portal Piše: ČA::portal Foto: ČA::portal

Pravno savjetovalište – Centar za besplatnu pravnu pomoć pruža besplatnu pravnu pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, posebno:

a) davanjem općih informacija podnositeljima zahtjeva o njihovim pravima i obvezama,

b) davanjem početnih pravnih savjeta i pružanjem pomoći u popunjavanju formulara i davanjem pismenih i usmenih pravnih savjeta, 

c) pružanjem pravne pomoći u sastavljanju pismena,

d) upućivanjem klijenata relevantnoj organizaciji,

e) pravnim istraživanjem i analizom povodom određenog predmeta.

Besplatna pravna pomoć pruža se u predmetima iz oblasti parničnog postupka, izvanparničnog postupka, izvršnog postupka, prekršajnog postupka i upravnog postupka i spora.

Rad sa strankama:  

 - 02.03.2016. od 17:00 do 19:00 sati u  H.U. "Cvijet" Čapljina

 - 16.03.2016. od 17:00 do 19:00 sati u  H.U. "Cvijet" Čapljina

 - 30.03.2016. od 17:00 do 19:00 sati u  H.U. "Cvijet" Čapljina

na adresi Gojka Šuška br. 16, 88 300 Čapljina, ili telefon Mobilnog tima za besplatnu pravnu pomoć: ++387/63-843-625

 

- Email: capljinski.portal@gmail.com

- Mob: +387 63 808 889

- Uvjeti korištenja

- Marketing

O nama

                

Policija 

036 805 106 ; 122

Vatrogasno društvo

036 805 087; 123

Dom zdravlja 

036 808 155; 124

Općina  

036 805 052

036 805 983; Fax